Teamtraining

U heeft collega's. U bent collega. Hoe geeft u daar invulling aan? Bij die vraag wordt vaak te weinig stilgestaan. Ten onrechte. De meeste mensen werken dagelijks in een team van collega's. De praktijk stelt hoge eisen aan het functioneren van dergelijke groepen. Voor een goed resultaat bent u dan ook mede afhankelijk van de samenwerking met uw collega's.
• Kunt u bij elkaar terecht met vragen en opmerkingen?
• Kunt u op elkaar bouwen elkaar ondersteunen?
• Durft u elkaar te vertrouwen in lastige situaties?

Helaas wordt er vaak weinig aandacht besteed aan de samenwerking tussen collega's. Er blijven daar kansen liggen. Vergelijk het met sport, niet het team met de grootste individuele talenten wint, maar de meest samenwerkende ploeg gaat met de trofee naar huis. Om organisaties te helpen goede teams te vormen, waarin samenwerking centraal staat, is de Teamtraining ontwikkeld: effectief samenwerken en communiceren.

Mogelijke programmapunten 'Teamtraining':

 • Definitie van een goed team
 • Knelpunteninventarisatie: laat je maar horen!
 • Complimentenwaaier
 • Omgaan met positieve en negatieve gevoelens, kritiek
 • Verwachtingen en resultaten uitspreken
 • Model van groepseffectiviteit (karakterrollen (Belbin), doelen, werkafspraken, relaties
 • Effect van het eigen gedrag op anderen
 • Persoonlijke (kern)kwaliteiten en valkuilen
 • Communicatieve vaardigheden
 • Voorkeursrollen en patronen in communicatie
 • Constructief feedback geven en ontvangen
 • Interne klantgerichtheid
 • Ontwikkelen van probleemoplossend gedrag
 • Belang van scheiden persoon en inhoud
 • Bestudering van de eigen werkmethode (timemanagement)


Doelstellingen 'Teamtraining':
Aan het einde van de teamtraining:

 • Zijn de onderlinge verwachtingen helder gecommuniceerd.
 • Bent u zich bewust van de voordelen van een goede samenwerking.
 • Weet u hoe u elkaar kunt aanspreken en hoe feedback te ontvangen.
 • Via bezinning, discussie en oefening inventariseren en toepassen van instrumenten waarmee een goede interne klantgerichtheid (= communicatie en samenwerking) opgebouwd kan worden.
 • Is helder waar de belemmeringen in heldere en open communicatie vandaan komen.
 • Bent u in staat als één team te functioneren.
 • Weet u hoe u een veilige sfeer kunt creëren in het team.
 • Is meer eenheid gevormd en bent u in staat dat in de praktijk verder uit te nutten.
 • Is het onderling begrip ten aanzien van elkaar vergroot zodat er meer ruimte is om SMART afspraken te maken en elkaar daarop aan te spreken.


De definitieve duur en inhoud van de 'Teamtraining' wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►