Verzuimtraining

In de Verzuimtraining wordt ingegaan op de herkenning van ziekteverzuim alsook het voorkomen daarvan. De vaardigheden worden getraind vanuit bewustwordingsniveau. Daarmee wordt vaardigheid geen truc maar een logisch en noodzakelijk gevolg bij de inzet van verzuimgesprekken. Bewustwording wordt gecreëerd door de gevolgen van verzuim in kaart te brengen zoals planning, organisatie, productie, werkbelasting, kosten, etc. Tijdens deze training vergaart u kennis en vaardigheden om het ziekteverzuim binnen de organisatie beter te begeleiden. Gedurende de training ziekteverzuim krijgt u als deelnemer inzicht in het belang van het uitvoeren van verzuimbeleid. U krijgt feedback op de verzuimgesprekken die u voert met eventueel een acteur of een mededeelnemer. Bij het oefenen van de gespreksvaardigheden heeft u de mogelijkheid het taboe te doorbreken: "ziek is ziek en niets aan te doen".

Mogelijke programmapunten 'Verzuimtraining':

 • Verzuimmanagement (Inleiding en discussie).
 • Verzuimmanagement vanuit het  perspectief van de overheid, werkgever en werknemer.
 • Omvang en redenen van ziekteverzuim.
 • Het hanteerbaar maken van verzuim.
 • Verzuimbeleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Succes- en faalfactoren bij verzuimmanagement.
 • Het opstellen van een protocol.
 • Verzuimmanagement (bij voorkeur door een medewerker van de afdeling P&O)
 • Taken en functies bij verzuim van directie, P&O, leidinggevende en medewerker.
 • Procedures op het gebied van verzuimregistratie, ziek en herstelmeldprocedures, contact met Bedrijfsgeneeskundige Dienst.
 • Analyse van factoren en oorzaken van verzuim (organisatorische factoren, werkplekgebonden factoren, persoonlijke factoren).
 • Toepassen begrippen rondom verzuim (verzuimmaat, cijfers als indicator, soorten verzuim, verzuimbeheersing, verzuimbeleid, verzuimanalyse, verzuimpatronen).
 • Herstelgesprekken en telefoongesprekken.
 • Communicatieve vaardigheden.
 • De invloed van non-verbale communicatie.
 • Oefenen met het voeren van verzuimgesprekken met een langdurig zieke.
 • Oefenen met verzuimgesprekken met conflicten.
 • Omgaan met weerstanden.
 • Bewust hanteren van eigen en andermans emoties.


Doelstellingen 'Verzuimtraining':

 • Kennis en inzicht in het belang van het uitvoeren van verzuimbeleid.
 • Leren uitvoeren van het ziekteverzuimbeleid.
 • Doorbreken van het taboe 'ziek is ziek en niets aan te doen', verantwoordelijkheid voor verzuimfactoren leren nemen.
 • Feedback op eigen verzuimgespreksvoering (oefenen met de soorten verzuimgesprekken).
 • Inzicht en bewustwording in het belang van het uitvoeren van verzuimbeleid.


De definitieve duur en inhoud van de Verzuimtraining wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►